LAVITA CHARM

• Vị trí: Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM • Tổng diện tích: 14.852,6m² • Số block: 03 block • Số tầng: 21 tầng, 01 tầng hầm • Tổng số căn hộ: 939 căn • Tổng số căn office: 115 căn • Tổng số căn trệt thương mại: 28 căn • Trung...